Przeciwwskazania do masażu


Powszechny jest pogląd, że każdy może być masowany bez względu na wiek, płeć i możliwości fizyczne. Jednak od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Istnieją bowiem choroby, które mogą być przeciwwskazaniem do masażu.

Przeciwwskazania do masażu

Powszechny jest pogląd, że każdy może być masowany bez względu na wiek, płeć i możliwości fizyczne. Jednak od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Istnieją bowiem choroby, które mogą być przeciwwskazaniem do masażu.

Dlatego warto je poznać, aby masaż mógł być dla nas czasem odprężenia, a nie bólu i aby nie przyniósł on nam przykrych skutków. Masażu nie można wykonywać podczas gorączki, ostrych stanów zapalnych stawów, mięśni i innych oraz gdy pacjent choruje na zaawansowaną osteoporozę.

Choroby skóry, przy których występują pęcherze, wypryski, świeże rany czy blizny również wykluczają uczestniczenie w zabiegu. Z chorób wewnętrznych jako przeciwwskazania wymienia się chorobę wrzodową z tendencją do krwawienia z wrzodów, kamicę żółciową i nerkową, zapalenia dróg żółciowych, jelit, trzustki, wątroby, wyrostka robaczkowego, otrzewnej oraz schorzenia o podłożu pasożytniczym.

Z masażu nie powinny również korzystać kobiety podczas menstruacji oraz osoby chore na nowotwory bez względu na ich złośliwość, chyba, że masaż jest formą rehabilitacji zaleconą przez lekarza.

Kolejnymi wymienianymi chorobami są stany wysokiego ciśnienia, stan po przebytym zawale (do 2 tygodni), zaawansowana miażdżyca naczyń wieńcowych, żylaki ze zmianami skórnymi oraz wszelkie choroby zakaźne.

Istnieją również stany układu nerwowego, które wykluczają z uczestniczenia w masażach i są to stwierdzone krwiaki, tętniaki i naczyniaki, epilepsja w niektórych formach oraz zapalenie nerwów obwodowych. Masaż dla pacjenta powinien być czasem relaksu, warto więc pamiętać o przeciwwskazaniach do jego stosowania, aby nie skończył się dla nas tragedią.